• De voorbereiding van de selectie is op 3 augustus j.l. gestart met de training (in het onderstaande schema staat abusievelijk 4 augustus). De overige trainingen en wedstrijden zijn terug te vinden in het schema: