• Het bestuur nodigt alle leden uit voor een bijzondere algemene ledenvergadering op donderdag 18 januari a.s. in kantine "De Driesprong. Aanvang: 20.30 uur.

    Het enige agendapunt betreft een voorgenomen fusie met De Kennemers.

    Het bestuur zal die avond het concept-fusievoorstel toelichten en aan de leden voorleggen. Daarna wordt instemming gevraagd om verder te kunnen gaan met de voorgenomen fusie. Indien de meerderheid van de leden instemt, zal er daarna verder worden gesproken met De Kennemers (indien daar ook een meerderheid van de leden heeft ingestemd met het voorstel). Pas daarna zal er een definitief fusievoorstel worden opgesteld, waarna dit aan de leden zal worden voorgelegd ter instemming (op een nieuwe algemene ledenvergadering).

    Het bestuur