• Tijdens de vrijwilligers- en sponsoravond op zaterdag 19 april j.l. zijn er diverse leden gehuldigd in verband met 25, 40 of 50-jaar lidmaatschap. Daarnaast werden er enkele leden van verdiensten benoemd en werd oud-voorzitter Joop Geldermans tot erelid benoemd. In een gezellige sfeer werd iedereen van een hapje en drankje voorzien door enkele selectiespelers die de hele avond als barmedewerkers actief waren (zie de foto).