• Algemene clubinformatie

  Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

  Voorzitter: Jaap Dobma

  Secretaris: Menno Kluft (06 - 533 28 732 / info@svbeverwijk.nl)

  Wedstrijdsecretaris: Roald Borms (06 - 151 596 90)

  Sponsoring en selectie: Marco van Petersen

  Zie de volgende link voor een overzicht van het complex vanuit de lucht:  http://www.facebook.com/Svbeverwijk/videos/1251420588575011/

   

 • Contributies 2021-2022  

  Senioren

  Ouder dan 18 jaar

  € 195.00

  O-19 jaar

  17 en 18 jaar

  € 140.00

  O-17 jaar

  15 en 16 jaar

  €  130.00

  O-15 jaar 

  13 en 14 jaar

  €  115.00

  O-13 jaar 

  11 en 12 jaar

  €  105.00

  O-11 jaar

  9  en   10 jaar

  €   95.00

  O-9 jaar 

  7  en   8 jaar

  €   85.00

  Kabouter

  5  en   6 jaar

  €   45.00

  Niet Spelend

   

  €   55.00

  Donateur

   

  €   55.00

   

  In de statuten van s.v. Beverwijk is opgenomen dat bij aanvaarding van het lidmaatschap de verplichting bestaat de contributie over het gehele verenigingsjaar (1 juli t/m 30 juni) te voldoen. Bij tussentijdse beëindiging wordt men niet van deze verplichtingen ontheven. Bij eventuele niet-betaling van de contributie heeft de vereniging het recht deze te laten invorderen op kosten van de nalatige betaler. 

  Aanmelden als lid, niet-spelend lid of donateur kan via onderstaand aanmeldformulier.

   

 • Aanmeldformulier nieuw lid

  Voornaam *
  Tussenvoegsel
  Achternaam *
  Initialen
  Geslacht *
  Geboortedatum *
  Geboorteplaats *
  Land
  Straatnaam *
  Huisnummer *
  Nummertoevoeging
  Postcode *
  Plaats *
  Telefoonnummer *
  Mobielnummer
  Email *
  EmailHerhalen *
  Iban *
  Opmerkingen
  Captcha *
  Velden met een * zijn verplicht!